Ons is aanlyn: Sondag 09:00 op Youtube

Weens inperkings is ons tydelik aanlyn; geniet die diens by die huis saam met die hele gesin! Vind Leef Gemeente op Youtube vir al ons dienste en leefkids!

Preke

Ons preke by Leef word gedeeltelik in Afrikaans en Engels aangebied. Luister na, of laai ons preke hier onder af.