Ons is aanlyn: Sondag 09:00 op Youtube

Weens inperkings is ons tydelik aanlyn; geniet die diens by die huis saam met die hele gesin! Vind Leef Gemeente op Youtube vir al ons dienste en leefkids!

Kontakvorm

Voltooi jou besonderhede op hierdie vorm en ons skakel jou terug...