Aanlyn Dienste: Elke Sondag 09h00

Ons byeenkomste is tans aanlyn, besoek ons by leef.online.church of op ons Leef Gemeente YouTube kanaal.

Kontakvorm

Voltooi jou besonderhede op hierdie vorm en ons skakel jou terug...