Ons is aanlyn: Sondag 09:00 op Youtube

Weens inperkings is ons tydelik aanlyn; geniet die diens by die huis saam met die hele gesin! Vind Leef Gemeente op Youtube vir al ons dienste en leefkids!

Sondag dienste

Ons Sondagbyeenkomste is 'n plek vir almal, jonk en oud! As die liggaam van Jesus Christus kom ons saam om Sy naam te prys, saam te dien, saam te deel en saam te groei deur die Woord. 

Leef-kids

As jou kinders 12 jaar of jonger is, dan is ons kinderkerk die regte plek vir hulle. Leef-kids vind plaas tydens ons Sondagdienste.

Leefgroepe

Leefgroepe is die ideale plek om jou geloofswandel met ander te deel, verhoudings te bou en geestelik te groei. Leefgroepe kom bymekaar in Riversdal. Kontak ons om by 'n Leefgroep in te skakel.

Jeug
By Leef is die volgende generasie belangrik vir ons. Maandagaande gaan alles oor pret, spanwerk, vriende en geloof! Die jeugprogram vind plaas by die kerk vir tieners van Graad 8-12. Kontak ons vir meer inligting.
Gebed
By Leef glo ons in die krag van gebed, want ons dien 'n almagtige God! Kontak ons gerus met jou gebedsversoeke.
Welkom Tuis
Leef bied gereeld ‘n gratis ete aan waar ons meer inligting deel oor die gemeente en hoe jy kan in skakel. Kontak die kantoor om jou plekkie te bespreek by die volgende ete. Ons sien uit om jou daar te ontmoet!